LIV… Allting avgörs innan det börjar…

En bok skriven med förhoppningen att bringa fram den mänskliga potential som vi har medfödd. Ett tankeskifte som förändrar vår förmåga att varsebli världen, framtvingat av vår förändrade värld och utvecklade teknik. Boken förenar filosofi, naturvetenskap och mänsklig upplevelseförmåga.

Du som har läst, eller är mitt inne i läsning har möjlighet att ha en mötesplats här, i dialog med författaren.

Händelser som vi ser som fakta är visualiserade uttryck från vår världsbild.

Energi växer expansivt och skapar verkligheter expansivt.

Vilka tankar andas vi till verkligheten?

Arbetet med LIV är en fortsatt resa i sin egen utveckling. 20% av försäljningsvinsten kommer oavkortat att ledas till initiativ ute i det verkliga livet. Initiativ som redan nu levererar den värld som boken förespeglar. Självväxande utveckling för mänskligheten där ökning av potential hos en individ direkt leder vidare till fortsatt gynnande av andra… Initiativ som leder vår värld närmre vinn-vinn-effekter mellan olika kulturer och tankesätt. I vårt nyhetsbrev kommer du kunna följa det som uppstår på vägen.