Cesilia Ekroth

Född 1962 i Sverige, är Cesilia idag författare, föreläsare, konstnär och ljudhealer, och också konsult i näringslivet med styrelseuppdrag. En konstnär som under ca 40 år har använt konstnärskapet som medel för att vända på begrepp och idéer om verkligheten.

Konstnärskapet har varit vägen för att nå essensen i varje sammanhang. Ett sorts entreprenörskap för att utforska världen. De senaste åren har det lett till att utforska världens innersta essens; frekvenser, och dess förmåga att förändra mänsklig varseblivning och upplevelse av verklighet. Hur vi kan skapa verklighet och läka obalanser.

Cesilias mission är att förmedla den magi som styr världens händelseförlopp, bortom den värld som har skapats och som håller mänskligheten inom konstruerade system. Med logik leda människan till sin inre verklighet och skapa trygghet och kraft.
Förvissning och mod.

Det har länge funnits litteratur med olika perspektiv på verkligheten, var och en ledande in till sitt specialområde. Cesilias roll är att inte finnas i någon schanger, men i alla. Sammanförande alla.

Precis som vår värld är i stark förändring och den nya inte än har fått en stadig plattform, är hennes skapelser det mellanrum som gör övergången trygg och spännande. Det hon skapar är menad att leda till att  människor börjar se varandras viktighet för den egna succén.
Få oss människor att ta klivet in i ett högre medvetande.

Allt Cesilias arbete utgår från naturlagar ur samma synvinkel som utvecklar vår moderna teknik. Naturlagar som vi tidigare har tolkat annorlunda och byggt våra liv och samhällen ur. Den nya tekniken, och fysikens utveckling av bland annat laser, nollpunktsteori, holografi och energifält byggda på magnetism och elektronik bär en kunskap som börjar närma sig shamanism och urtida intuitiva kunskaper.Det är på den nivån vår evolution just nu kullkastar gamla världsbilder och det är där vi kan bygga det nya utan rädsla för det vi håller på att mista.

Ljud är den ursprungliga källan till all verklighet, och källan till att harmoniera oss och lära oss skapa våra liv.