Cesilia Ekroth

Född 1962 i Sverige, är Cesilia idag författare, föreläsare, konstnär och ljudhealer, och också konsult i näringslivet med styrelseuppdrag. Hon är tacksam över att få verka inom flera parallella verklighetsbilder, inom samhället och på olika platser i världen, vilka ger skiftande perspektiv på tillvaron.

Som utövare av olika konstarter är hon en spirituell spindel som väver samman våra sinnen till inre resor. Hon sammanför konstnärens öga och poetens språk till att krypa bortom den tredimensionella världen och in till dess transformation. Till sin hjälp har hon olika medier. såsom sjungande kristallskålar och trumma och använder sin röst i övertoner för att med hjälp av frekvenser föra oss in till det djupa meditativa helande tillstånd som annars tar lång praktik att nå. De guidade meditationerna tar oss in till vårt högre medvetande och läkning… vår förmåga att skapa våra liv i samklang med Kosmos flöden. Även måleri och rörelse är delar i workshops och retreater.

Allt Cesilias arbete utgår från naturlagar ur samma synvinkel som utvecklar vår moderna teknik. Naturlagar som vi tidigare har tolkat annorlunda och byggt våra liv och samhällen ur.
Den nya tekniken, och fysikens utveckling av bland annat laser, nollpunktsteori, holografi och energifält byggda på magnetism och elektronik bär en kunskap som börjar närma sig Shamanism och urtida intuitiva kunskaper.

Det är på den nivån vår evolution just nu kullkastar gamla världsbilder och det är där vi kan bygga det nya utan rädsla för det vi håller på att mista.

Ljud är den ursprungliga källan till all verklighet, och källan till att harmoniera oss och lära oss skapa våra liv.