Cesilia Ekroth

Född 1962 i Sverige, är Cesilia idag författare, konstnär, föreläsare, facilitator, och ljudhealer,

Cesilias mission är att förmedla den magi som styr världens händelseförlopp, bortom den värld som har skapats och som håller mänskligheten inom konstruerade system. Med inre varseblivning ledas till egen vetskap som logiken kan härleda. Skapa trygghet och kraft. Förvissning och mod.

Precis som vår värld är i stark förändring och den nya inte än har fått en stadig plattform, är hennes skapelser det mellanrum som gör övergången trygg och spännande. Det hon skapar är menad att leda till att  människor börjar se varandras viktighet för den egna succén.
Få oss människor att ta klivet in i ett högre medvetande.

Allt Cesilias arbete utgår från naturlagar ur samma synvinkel som utvecklar vår moderna teknik. Naturlagar som vi tidigare har tolkat annorlunda och byggt våra liv och samhällen ur. Den nya tekniken, och fysikens utveckling av bland annat laser, nollpunktsteori, holografi och energifält byggda på magnetism och elektronik bär en kunskap som börjar närma sig shamanism och urtida intuitiva kunskaper. Det är på den nivån vår evolution just nu kullkastar gamla världsbilder och det är där vi kan bygga det nya utan rädsla för det vi håller på att mista.

Ljud är den ursprungliga källan till all verklighet, och källan till att harmoniera oss och lära oss skapa våra liv.

Länk till CV

Beställ online

Här kan du beställa böckerna direkt från oss och frakten är 65 :- oavsett antal böcker. Betalning sker i förskott via SWISH och information om hur betalningen genomförs kommer i orderbekräftelsen.

LIV - Allting avgörs innan det börjar
200:-
Drömtillstånd - Där du skapar ditt liv
150:-