Klientberättelser

Soul Realignment

Cesilia, din Soul Realignment har hjälpt mig på djupet. Så mycket mer än jag trodde var möjligt. Jag känner mig friare rent energimässigt och efter min 21-dagars rening upplever jag hur mina gamla tankeformer sakta släpper taget om mig. Ditt varma och kärleksfulla bemötande gjorde att jag kände mig väldigt trygg och hållen. Du är en strålande stjärna på jorden och jag är så tacksam för att jag har mött dig. En livsförändrande resa. En resa hem till helhet. Tack!
– Katarina Cronqvist


Klar som kristall
Cesilia Ekroth har en gåva. Klar som kvicksilver förmedlar hon sin kunskap. Fördjupad, gedigen, professionell, varsam och uppriktig kopplar hon dig till din själ.
En sann kreativ kraft att ha total tillit till. Som får dig att flöda.
– Cecilia Gelin


För mig var det väldigt viktigt att ta del av vilka som är mina kraftcentrum, det var som att en ny värld öppnades inom mig när jag förstod varför jag prioriterar som jag gör i mitt liv, och att det arbete jag ger all min närvaro har en ännu djupare betydelse för mig, då det väcker min själ och är en del av min själs väg. Innan kunde jag i stunder ifrågasätta mig själv och varför jag valde som jag gjorde och la så mycket tid och energi på relationer och processer som kanske inte genast ger tillbaka, och kunde vila i att låta mitt hjärta visa vägen och att allt det jag väljer att göra har ett högre syfte i mitt liv och den större vävens.

Jag har blivit mer varse om hur vi alla är en del av en större väv och hur min själ samverkar med andra själar i riktningar och visioner vars flöden hela tiden när varandra, växelverkar och ger ringar på vattnet som föder andra processer. Den oändliga väven av handlingar som föder nya handlingar och hur den väven ser ut när vi gör val och tar beslut utifrån vår själ.

Sedan min soul-realignment med Cesilia kan jag hålla min energi på ett helt annat sätt då hon återskapade min skyddande sfär runt kroppen. Jag ser och känner mig själv tydligare och kan urskilja vad som är min egen energi och andras. Jag kan också stå i min egen sanning i relation till andras. Jag känner min kraft och förmåga på en helt ny nivå.

Mitt flöde med pengar har börjat förändras då Cesilia förlöste en livstid där jag valt att leva i fattigdom och som fortsatt präglade mitt liv. Det är väldigt tydligt att jag inte längre förväntar mig att jag ska leva i fattigdom och att överflödet i mitt liv på alla plan blivit större.

Det har blivit så tydligt för mig att jag kan lita på min intuition och mitt inre vetande, att mitt hjärta leder mig rätt. Att jag kan lita på min själs viskningar och att den vet vart jag ska. Jag känner mig friare att agera på ett nytt sätt där jag förut trodde att jag inte kunde välja. Jag är i kontakt med min kraft och kärlek samtidigt, och jag har förstått att jag lever i en ständig kontakt med livet, och att när jag svarar an på de möjligheter som livet ger mig, så skapar jag nya flöden och möjligheter. Jag expanderar med lätthet och glädje.
– Paola Foresti


Jag vill varmt rekommendera alla att göra en soul Realignment med Cesilia. Det här är verkligen en wow upplevelse 🙏 Efter behandlingen så känner jag ett helt nytt jag, jag upplever sådan lätthet och förnyelse på så många plan på djupet. Jag ser och vet nu varför jag upplevde såna svårigheter hela min uppväxt, och att jag nu är fri från alla tunga karman och destruktiva mönster 🙏 så himla tacksam för denna gåva ❤ jag är pånyttfödd och nu väntar ett nytt spännande kapitel i mitt liv.
– Camilla Öjes


Denna Soul Realignment som Cesilia har gjort för mig har skapat lätthet och flöde i mitt liv. Det känns som en ordentlig rening av karma, tidigare liv och programmeringar som inte tjänade mitt högsta syfte här på jorden. Det som tidigare känts så tungt och omöjlig transformeras numera med mer lätthet. Min kontakt med min själ är tydligare och kanalen är klarare. Jag är mer i linje med min sanna väg, min ursprungliga själstruktur och jag känner det i varje cell av min kropp, som vibrerar mer ofiltrerat i samklang med Gaia.
– Aida Aslani


Varmt tack Cesilia! Det var en fantastiskt upplyftande och klargörande upplevelse att få en djupare förståelse av mig som själslig varelse, här och nu genom Soul Realignment.
Cesilias mycket raka, humoristiska och tydliga förmedling av den läsning och rening hon gjort gav omedelbara aha-upplevelser. De fortsätter att påverka min syn på mig och hur jag agerar i tillvaron, med en ny lätthet och styrka. Min fortsatta utveckling känns både lustfylld och insiktsfull, det är jag Cesilia mycket tacksam för.
– Susanne Fonser


Coaching

My impressions after your coaching sessions:

You have a divine gift of seeing the core of things, of the energy that your client brings in to the session. There are not much words coming from you but a simple question that is stunning and moves the client light years ahead opening new perspectives. Yet it is so safe a journey with you – one can feel your calm and positive presence. Very reassuring. Lots of space left by for self-exploration. This is how I felt. You helped me to come back to myself. You happened when I requested help from the Universe – when I wanted to go back on my path of discovery. And here you are.

– Kasia Tyszko


 

Fastighetsrening

Innan reningen kände jag mig så oerhört styrd av gamla tankeformer som fanns i energin i mitt hem. Jag kunde inte ta de nya steg som jag längtade efter och som jag så kände behövdes. Direkt efter reningen upplevde jag en oerhörd lätthet och enkelhet. Jag som varit så rädd för att inte ha förmågan att ta stegen jag ville ta, blev medveten om vad det var som hindrade mig, och fann att jag hade nya tankeformer inom mig som stödde den väg jag behövde ta, och att jag kunde börja ta stegen utan den känslan av gyttja som jag upplevde förut. Interaktionen mellan mig och min dotter har blivit så mycket bättre sedan husreningen och vi utgår inte längre ifrån gamla mönster när vi interagerar, utan skapar nya flöden mellan oss som på ett sannare sätt speglar den stora kärlek vi har för varandra. Jag kan se henne för den hon är, och också respektera mig själv och mina egna gränser. Jag trivs ännu mer i mitt hem nu och känner att jag samarbetar med huset för att göra det till en ännu mer vilande och vårdande plats för mig och mitt barn. Ett rum har helt förvandlats sedan reningen och ännu en plats i huset håller på att transformeras. Jag är tacksam bortom orden för den här hjälpen att få komma hem i mitt eget hem.
– Paola Foresti


Ljudhealing

En behandling hos Cesilia är så skön och givande på flera plan. Ljudvågorna vibrerar och mjukar upp kroppen, värk och spänningar släpper och sinnet stillar sig och lyfter. Det är bara att ta emot, underbart.
Cesilias kloka coachning innan och kort efter, knyter ihop, ser samband och ökar din förståelse för vad som sker i din kropp och ditt liv…
Jag går därifrån på moln.
– Bodil Magnusson


Förutom en ren njutning och djup avslappning under själva behandlingen har ljudhealingen gett mig ökad förståelse för vem jag är, vart jag är på väg och vad jag behöver på vägen. I första sessionen hittade vi ett tydligt energimässigt bristområde som jag sedan jobbade med på olika sätt. Det gav fina resultat i form av inre balans och yttre styrka. Flera tunga yttre faktorer föll på plats. Den andra behandlingen, ca tre månader efter den första, bekräftade att min energibild nu är helt i balans. Jag behöver bara släppa fram mer lekfullhet, gärna i lite hisnande upplevelser, för att mitt sinne inte ska hindra mig från att blomma ut i min fulla potential.
– Roland Gudinge


Att få bada i ljudet från sjungande kristallskålar
-det är så vackert att det nästan gör ont.
Känslan av att flyta bort i oceanerna och bara vara.
Bara njuta.
Låta vibrationerna fylla hela kroppen, hela sinnet
Och vila
Bara vila
– Eva Malmström


I kristallskålarnas healande frekvenser
En koncert i toner där din kropp är scen och du är gäst. Din kropp integrerar med kosmiska toner från kristallskålar och Gaias trummor. Dina vätskor pulserar och cellerna dansar. Kanske får du som jag, en känsla av lösas upp och bli tydlig på samma gång – att vara en och samtidigt del av Kosmos – genom frekvenser och toner.
Att bevittna och samtidigt känna hur dina celler rör sig i samklang med något större än dig själv. Vibrerande frekvenser som smeker och masserar dina trumhinnor, hud och dina organ.
Att bli så fullständigt närvarande och medveten om nuet och min kropp – där tid och rum försvinner.
Känslan efteråt är unik och för mig var det som allt mitt inre plockats ut, dammats och putsats och sedan satt tillbaka. En rensning och läkning för själ och kropp.
Din guide är Cesilia som genom sin intuition och fantastiska inkänning komponerar och dirigerar och stämmer in frekvenserna med dig.
– Cecilia Hielm Skoog


Boken LIV

Wow!!!
Vilken vacker morgon jag haft!!!
Boken!!!!
Bytte ut yogapasset mot en stilla stund i soffan med min nya bok…Helt MAKALÖST GUDOMLIG!!!!
Blev otroligt berörd.
Från botten av mitt hjärta , innerligt innerligt TACK!!
Den kommer jag att bära med mig!!
Vilken Gudagåva, den borde alla läsa!!
– Catarina Hansson


Tack!
Denna bok hade jag längtat efter utan att veta om det. Den är suggestiv och framåtdrivande, lekande lätt sammanflätas vetenskapsfält med tankar som lyfter och får mig att le.
Cesilias bilder följer orden och är även de koncentrerat precisa. Det är en vacker bok. Jag äter orden med stor soppsked och vill ha mer, läser om meningarna. Observationerna av livet i 2019 års varande och levande är träffande. Igenkännande samband ger mig glädje i kroppen och själen får mer plats.
Bokens överraskande perspektiv och idéer talar till mig och den andas tillförsikt därför ligger den framme och jag läser i den när jag behöver ett mellanmål, lunch eller middag.
Det är en bok som ger näring och glädje till min själ.
– Jana Dusenberg


Meditationsworkshop med sjungande kristallskålar

Att få landa och gå djupare och djupare tillsammans med Cesilia som workshopsledare var en magisk upplevelse för mig. Den stora närvaron och rymden som skapades gav mig en möjlighet att ta emot mig själv på nya sätt. Kristallskålarnas toner tog mig till en inre läkande oas och från den lätta energin fick jag sedan använda kroppen och bli fysisk igen. En perfekt avstämd kombination. Att sedan få skapa i grupp gav mig en upplevelse av lekfull samvaro med tillgång till precis all den magi som bor i oss alla när vi bara flödar.
Innerligt tack
– Crisula Nordström


För mig som lätt hamnar i tanken ..och ramlar ur hjärtat och kroppen är det tacksamt att få veta att min egen röst kan balansera mig och…
att få öva min röst med hjälp av Cesilias kristallskålar.
Närkontakt med min själ och redskap för att nå den i vardagen.
Älskar det konkreta inbäddat i det oändliga genom orden ur LIV -allting avgörs innan det börjar .. och sången från kristallskålarna.
Lämnar med en känsla av stor glädje som jag inte riktigt kan placera känner att jag varit med om något viktigt och känner mig både tacksam och stark.
– Jana Dusenberg


Tack för en fantastisk workshop och eftermiddag med de Sjungande Kristallskålarna. Det var första gången jag upplevt kristallskålar på detta viset och dem berörda mig djupt. Det vibrerande ljudet reser verkligen i kropp och sinne. Att sen förankra upplevelsen genom att använda kroppen / dans kändes som ett mjukt och inbjuadande sätt att integrera hela uppleveslen. Jag rekomenderar varmt Cesilias workshop, en investering i dig själv. Tack.
– Louise Weibull


Retreat ”Från stjärnorna till Jorden”

Jag kommer ta med mig mitt kraftfält härifrån. Att alltid kunna komma tillbaka till de övningarna och lägga in några i daglig rutin som gör att jag får min fulla kraft igen när livet sätter mig i obalans.
Jag tar med mig all inspiration till att återkoppla med naturen efter alla de stunder vi fått på Alvaret. Tack för initiationen till element-ceremonier genom denna mäktiga vattenceremoni!
Jag tar med mig förståelse och vetskapen om att ett fåtal kan skapa ett så starkt energifält att naturen svarar direkt. Och känsla, vetskapen och förståelsen att det ni, vi skapat här ekar ut genom människans kollektiva medvetande och öppnar upp för den nya energin som kommer förändra vår verklighet.
Jag tar med mig er smidighet hur ni har planerat denna retreat och vävt ihop allt material ni velat få med, så även om det har varit fullspäckat med info och rörelser så har vi fått till ett enastående flow genom alla dagar här.
Jag tar med mig er gästvänlighet och kärlek.
Tack!
– Felix Berglund


Att stå kvar i mitt kraftfält.
Genom alla förändringar, i den konstanta rörelsen och flödet står jag i mitt kraftfält, stilla och stadig med djupa rötter ner i Moder Jords mitt. Den kosmiska intelligensen bor i mig. Varje cell vibrerar i konstant andning med naturen. Min själ har valt att komma ner och integrera med djurriket, växtriket, mineralriket & elementen. Tillsammans med andra själar. Vi sammanstrålar, speglar och lär oss av varandra, var och en i sin unika farkost, sin intelligens och sin väg. När jag möter andra ser jag den rena själen, droppen i havet, havet och även deras förfäder och karman. När jag står i min kraft, i full tillit och lyhördhet, med mitt kraftdjur, den svarta pantern, orädd, inkännande med integritet och tydliga gränser så finns det inga hinder i vägen för ljuset och kärleken att stråla igenom mig.
Jag transformerar och renar min blodlinje och karma, så gott jag kan leva i ett ohämmat flöde, skapa för mig själv och andra. Jag återupprättar balansen i naturens ekosystem och inom mig. Jag lever min själs längtan och deltar i detta fantastiska dualistiska mästerverk.
Aim hreem om sara svatyei namaha.
Aim hreem om sara svatyei namaha.
Aim hreem om sara svatyei namaha.
Om Shanti shanti shanti
– Aida Aslani


Jag har lärt mig att:
– Bli grundad och hitta mitt rotchakra
– Ankra mig till Moder Jord
– Se nya vinklar och aspekter på den inre utvecklingen
– Släppa det gamla mentalt och fysiskt
– Börja på ett nytt blad
Cesilia och Kerstin hjälper dig med att hitta din balans och nuet, lekfullt och tryggt, men ändå med en röd tråd
– Eva Janzén


Detta unika jag varit med om har satt ett fotspår och ett frö. Känner stor tacksamhet och hoppas det blir fler tillfällen.
Det återkommande
Det kärleksfulla
Med all respekt och kärlek
Tack Cesilia och kerstin!
– Ann-Charlotte Karlsson


Jag tar med mig den stora visdomen, kärleken och den sanna glädjen in i och ut i livet!
Jag har nu lämnat det gamla skräpet och vandrar nu vidare i full, hel och ren kärlek!
Jag är ett med mig själv, världen och Universum.
Sol och Jord. Himmel och hav förenas i mig. I AM!
Tack o Gud för livets gåvor
Kärlek
– Ida-Maria Wesche


Denna retreat kom så lägligt för mig.
Att vara i min kraft, etablera den och lära mig stå kvar i den även när det blir läskigt och den vill pysa ur mig. Detta är något jag jobbat med hela året, och egentligen mycket längre än så.
Jag älskade hur vi började med att lämna och bränna det gamla, för att sedan sätta en ny intention. Hur hela retreatet följde i ceremonins tecken efter det. Gjorde allt så heligt, så starkt. Vördnad inför livet och vår egen storhet.
Att få dansa, skrika ut det gamla som suttit fast i kropp och sinne var underbart. Stagnerad energi sattes i rörelse. Livet började cirkulera.
Eurytmins rörelser, färgerna, planeter, stjärntecken. Ett så otroligt vackert språk, hjälpmedel för att sätta sig i olika stämningar, integrera i kroppen.
All kunskap ni delat, trummans och kristallskålarnas magiska toner, som leder oss bortom struktur, bortom ord, bortom allt som är förutbestämt. Till en plats av magisk tomhet, stillhet, där allt rör sig i sitt rätta flöde.
Ert flöde tillsammans, Cesilia och Kerstin, var en sann njutning att befinna sig i. Ert hååna trygga space, där allt flyter in i vartannat, mjukt som vatten. TACK för allt underbara Gudinnor av kärlek, urkunskap och överflöd.
Tack!
– Julia Snö


Betydelsen av ceremonier och att jag kan bjuda in dem i mitt eget liv. Kristallskålarnas rena frekvenser som renat och balanserat mig. Tonerna har varit mitt fokus i meditationerna och skapat närvaro.
Zodiakens positioner-kraftfullt, vackert, enkelt-Kände hur skyttens position och egenskap fokus kallar just till mig nu. Enkelt att gå in i denna position varje morgon. Det vill jag göra.
Det var helt underbart att göra resan tillbaka till nedstigning till detta livet och känna min intention med detta jordeliv. Den blev så otroligt tydlig som jag aldrig känt den tidigare. Jag kom hit för uppleva frihet och glädje i minsta cell, sprida glädje, och för att uppleva naturens oändliga skönhet och rikedom, det berörde mig djupt.
– Carin Dackman

Beställ online

Här kan du beställa böckerna direkt från oss och frakten är enligt postens taxa: 66:-  för ”Drömtillstånd” och för frakt över den vikten: 99:-. Betalning sker i förskott via SWISH och information om hur betalningen genomförs kommer i orderbekräftelsen.

[contact-form-7 id=”296″ title=”Beställningsformulär”]