Utbud

Soul Realignment

Vi bär alla energimönster i vår aura som attraherar samma energi som mönstret bär. Mönster som sätter grunden både till våra egna val och till vad som dras till oss. Många av våra mönster är omedvetna och kan ha skapats i tidigare liv.

Soul Realignment är det kraftfullaste verktyg jag har stött på som renar all tidigare karma och blockeringar från nuvarande och tidigare liv. Efter en Soul Realignment har varje person tillgång till sin rena källenergi och är fri att skapa sitt liv i sin fulla frihet och kraft.
En läsning innebär ett förarbete av mig, där jag först lokaliserar klientens ursprungliga kraftkällor och hens själs ursprungliga plats, vilken nuvarande energi de håller, hens förmåga att göra positiva val, sätta effektiva intentioner och hens guider. Jag lokaliserar vidare blockeringar och karma som har stått i vägen för att kunna leva den energin. Jag lokaliserar dess rotsystem och mönster och rensar bort allt på energinivå i Akashakrönikan, där vårt själsregister finns.
Efter att klienten har medvetenhet om sin själs essens går jag igenom de blockeringar som jag har rensat och hen får tillgång till de mönster som de har burit på innan reningen och deras tidigare upplevelser kommer i sitt sammanhang. Tidigare liv och nuvarande får en tydlig logisk historik som ger förståelse och släpper allt dömande av sig själv och de som varit del.
En tid av ren ny början öppnar sig efter en rening och coachande möte, och klienten får med sig en skriftlig 21-dagars rening som hen ska göra för sig själv. Klientens arbete är att ta ner reningsprocessen till sin egen fria vilja och aktivt lyssna in och göra de val som den nya inre vägledning ger. Samtalet bandas in så att du som klient kan gå tillbaka och lyssna och ta in informationen igen efter samtalet.
Innan samtalet är det bra att förbereda sig med en intention om vad du vill uppnå inom de 3-6 närmsta månaderna. Det är ju tid att förvänta sig att kunna skapa nya omständigheter.
I min Soul Realignment rening ingår ett frivilligt uppföljande samtal på en halvtimma, 1-2 veckor efter det första mötet.

Vill du läsa mer om Soul Realignment så har du grundarens hemsida här: www.soulrealignment.com

Boka Boka inkl. fastighetsrening Boka inkl. ljudhealing Klientberättelser


Fastighetsrening

Vi dras till de bostäder som motsvarar våra energier och ibland genomgår vi stora förändringar där bostaden håller oss tillbaka i det gamla, efter en Soul Realignment. Obalanserna känns då extra starka.
Det kan finnas portaler, jordbundna själar mm, som står i vägen för din fria energi att verka.
För att kunna göra en fastighetsrensning behöver du vara ägare eller på annat sätt vara ansvarig för dess ekonomi. Då är du knuten till den på energinivå och har makt att förändra dess energi.

Boka Klientberättelser


Ljudhealing

Ljudfrekvenser är alltings essens. Alla balanser och obalanser, all materia och all natur har sin unika vibration, med dess ljud, och med ljud kan vi skapa resonans i kroppen. I den här sessionen kombineras Tibetansk skål, Gongs, sjungande kristallskålar, trumma och röst till att föra våra kroppar till större balans och läkning. Även kristaller och andra frekvenser används när det påkallas. Varje session startar med en coachande handledning där du som tar emot healingen först landar i det medvetandet som kan förvalta ljudhealingens fortsatta verkan. Det gör att dina tre intelligenser; hjärnan, hjärtat och kroppen fortsatt vibrerar enstämmigt.

De högfrekventa ljuden för den latenta kraften inom personen till självläkning och själv-uttryck. Den rena energi gör sig hörd, förmedlar och förlöser. Under transformationen får vi oftast tillgång till vad den rena energin vill berätta, och vi förankrar medvetandet i en visualisering efter en stunds vila.
Vårt energifält förtätas, vilket förlänger läkningsprocessen till att fortsätta efter sessionen. Det innebär att du rekommenderas att inte ha något inplanerat de närmsta timmarna efter behandlingen och att du tar med dig en vattenflaska och helst vistas i naturen under den närmsta tiden. Naturen kommer att fortsätta processen.

Kostnad: 1200:-
Tid: 1,5h

Boka Klientberättelser


Mediationsworkshops

Sessionen startar med guidad meditation som speglar innehåll i böckerna LIV och Drömtillstånd.

Skålarnas frekvenser balanserar våra chakran, och ger oss kontakt med vår kraft och kärlek djupt inne i oss själva. Kreativiteten, som är nyckeln för att kunna leva ett liv i retreat mitt i en kaotisk omgivning, är nästa steg. Livets naturliga flöde. En dörröppning för inre lycka.
Du kommer att få använda din röst som självläkning och kroppens förmåga att flöda sitt medvetande bortom den vår hjärna ofta har tillgång till. Akvarellfärgens kvalitet att synligt röra sig i vatten likt naturens växtkraft leder vårt skapande bortom kritikerns låsningar.
Dagen blir vår gemensamma skapelse, där allas ökade frekvenser ger varandra flöde att skapa våra unika liv, med en världsbild som ser bortom gamla begränsande föreställningar.

Du kan beställa alla våra erbjudanden hos dig och då kommer vi fram till pris, upplägg och tid.
Eller fråga efter datum som du vill att de ordnas och du blir den som skapar att den blir av på IdéLagret på Öland.

Pris för halvdag 700:- och för heldag 1100:-

Kontakta för bokning Klientberättelser


Guidad meditation

Under spelning på sjungande kristallskålar, tibetanska skålar, Gongs och trumma förs deltagarna in i sitt djupare vetande och läkning. (Även med bildspel där den formen passar).
Den guidade meditationen speglar innehåll i böckerna LIV och Drömtillstånd och följs upp med samtal när det efterfrågas.

Kontakta för bokning Klientberättelser


Coaching

Cesilias liv som coach började som tenniscoach under 30 år och följdes upp med ICF utbildning till coachande handledare (Ledarcoach). Hennes praktik är lång inom företagande och coaching av ledare och deras organisationer, och hennes specialitet har varit strategi, innovation, kreativitet och att leda den coachade att se med nya ögon. Under 15 års tid var hon aktiv i styrelsearbete och organisationsutveckling och skapade utbildningskoncept.
Kunderna var universitet, organisationer och små och medelstora företag. Hon var också delägare och operativt drivande av ett assylboende under fyra års tid.

Boka Klientberättelser


Retreats

Se under event.

Kontakta för bokning Klientberättelser

Beställ online

Här kan du beställa böckerna direkt från oss och frakten är 65 :- oavsett antal böcker. Betalning sker i förskott via SWISH och information om hur betalningen genomförs kommer i orderbekräftelsen.

LIV - Allting avgörs innan det börjar
200:-
Drömtillstånd - Där du skapar ditt liv
150:-