Utbud

Det är våra val och aktiviteter som skapar den verklighet vi lever i på Jorden och vi skapar våra liv i varje andetag.
Vårt medvetande och vårt kroppsliga, känslomässiga och mentala välbefinnande är förutsättningarna. De som gör det lätt eller svårt att välja det som är bra för oss. Mitt liv är att utforska djupare och djupare i livets brunn. Och så visade den sig; kärleken. Ursprunget till allt levande och den “enkla” vägen till all utveckling.
Att bada i kärlek, vårt högsta medvetande, är en så vacker väg in till att skapa våra liv! Det är där jag väljer att söka mig fram och dela det jag har med er, mina vänner här på Jorden. Det här är mitt utbud just nu:

Soul Realignment

Vi bär alla energimönster i vår aura som attraherar samma energi som mönstret bär. Mönster som sätter grunden både till våra egna val och till vad som dras till oss. Många av våra mönster är omedvetna och kan ha skapats i tidigare liv.

Soul Realignment är det kraftfullaste verktyget för självkännedom och transformation som jag har stött på. En ny start i livet. Och jag har utbildat mig i samtliga moduler. I mina läsningar och reningar inkluderar jag din Soul Realignment med alla de verktyg och visdom som jag har fått och fortsätter få i livet, och delar dem på det sätt som varje person är i energi att ta emot.

Innan reningen är det bra att du förbereder dig med en intention om vad du vill uppnå inom de 3-6 närmsta månaderna. Det är ju tid att förvänta sig att kunna skapa nya omständigheter.

En rensning med Soul Realignment bygger  på fokuserad intention och jag som Soul Realignment advanced practitioner lokaliserar blockeringar och karma som har stått i vägen för att kunna leva i din renaste och kraftfullaste energi. Jag renar oavslutad energi som har fortsatt verka i vårt energi- och informationssystem och stör ditt energifält (negativa guider, negativ karma, själsförlust,  implantat, eteriska själar, jordbundna själar, negativa tankeformer, kontrakt, löften, avtal, portaler, illusioner, negativa astralresor, övertygelser mm på karmisk, personlig och genetisk nivå) . Jag lokaliserar dess rotsystem och mönster och rensar på energinivå i Akashakrönikan, där vårt själsregister finns. Det innebär att just vid reningen har du all tillgång till din egen kraft, utan negativ karma eller andra störningar.
Efter rensningen har vi ett coachande möte där jag redogör för allt som rensats från nuvarande och tidigare liv, och du kommer att känna igen dig på en ny nivå, eftersom återberättelsen av det som har hänt kommer att erfaras i dig på energinivå. Till hjälp för att återskapa din själ har jag lokaliserat dina ursprungliga kraftkällor och själsgrupp, vilken energi du håller nu, dina specialiteter du har för att ta dig till nytt, dina livsläxor, hur du bäst gör positiva val för dig själv och sätter kraftfulla intentioner mm.
Samtalet bandas in så att du som klient kan gå tillbaka och lyssna och ta in informationen på nytt i lugn och ro och direkt efter vårt möte får du en personlig 21-dagars reningsprocess att läsa, som etablerar den nya energin. Du tar ner reningsprocessen med din egen fria vilja och kan aktivt lyssna in och göra de val som den nya inre vägledning ger. Observera att det nu är dina fria val som bygger ditt kommande energifält. Ditt energifält vibrerar inte längre med gamla sår, men om dina tankar och världsbild är densamma, så kommer de skapa samma mönster som du tidigare verkställde. Så det är en tid för tydliga nya intentioner i livet.

I en uppföljande beställning kan jag gå djupare in på dina personliga guider och chakraobalanser, se förutsättningar i relationer, och hur du lättast manifesterar ditt liv, mm. Akashakrönikan är som ett stort bibliotek där vi kan tillgå allt som någonsin har funnits på Jorden, som vi kan fråga och kommunicera med. Reningar och omdirigeringar går bara att göra där vi har tillåtelse från ägaren av den energin.
Jordens expanderade energifält har nu nått den sjätte dimensionen, vilket gör starkare healing möjlig. Men först är reningen av våra oavslutade mönster som ligger kvar och stör, det viktigaste.

Den första sessionen med Soul Realignment ger en inblick i din själs ursprung, och rening av blockeringar i ditt energifält. Efter det går det att gå vidare med:

 • Djupare information om och från dina guider
 • Guidas in till hela din själsprofil och hur du lever den idag i tanke och handling
 • Se livslektioner och specialiteter för att transformera
 • Gå in i speciella situationer och relationer
 • Rena på DNA- nivå
 • Se ditt manifesterande blåtryck och hur du agerar idag när du manifesterar.
 • Tillgång till vitalkraft och härledning av den
 • Chakraanalys
 • Rening av band mellan personer
 • tankemönster som håller fast i nuvarande situationer
 • mm
  Vid uppföljande sessioner kan vi kommunicera fram hur ditt nästa steg ger bäst utveckling för dig, baserad på den tidigare sessionen och din intention. När jag ser din bokning kontaktar jag dig för det.

Du kan kombinera din Soul Realignment med fastighetsrensning eller ljudhealing till ett reducerat kominations-pris. (3400:- resp. 4.400:-)
Du har också möjlighet att beställa en uppföljande 1/2 timmas coaching inom en månad efter din Soul Realignment,  till det reducerade priset av 600:-.

Vill du läsa mer om Soul Realignment så har du grundarens hemsida här: www.soulrealignment.com

Boka Boka inkl. fastighetsrening Boka inkl. ljudhealing Klientberättelser

Kostnad: 2 900:-
Tid för delning av det som renats: ca 1-1,5 h


Fastighetsrening

Vi dras till de bostäder som motsvarar våra energier och ibland genomgår vi stora förändringar där bostaden håller oss tillbaka i det gamla, efter en Soul Realignment. Obalanserna känns då extra starka.
Det kan finnas portaler, jordbundna själar mm, som står i vägen för din fria energi att verka.
För att kunna göra en fastighetsrensning behöver du vara ägare eller på annat sätt vara ansvarig för dess ekonomi. Då är du knuten till den på energinivå och har makt att förändra dess energi.

Boka Klientberättelser

Kostnad: 1000:-
Tid för delning av det som renats: ca 15 min


Ljudhealing

Ljudfrekvenser är alltings essens. Alla balanser och obalanser, all materia och all natur har sin unika vibration, med dess ljud, och med ljud kan vi skapa resonans i kroppen. I den här sessionen kombineras Tibetansk skål, Gongs, sjungande kristallskålar, trumma och röst till att föra våra kroppar till större balans och läkning. Även kristaller och andra frekvenser används när det påkallas. Varje session startar med en coachande handledning där du som tar emot healingen först landar i det medvetandet som kan förvalta ljudhealingens fortsatta verkan. Det gör att dina tre intelligenser; hjärnan, hjärtat och kroppen fortsatt vibrerar enstämmigt.

De högfrekventa ljuden för den latenta kraften inom personen till självläkning och själv-uttryck. Den rena energi gör sig hörd, förmedlar och förlöser. Under transformationen får vi oftast tillgång till vad den rena energin vill berätta, och vi förankrar medvetandet i en visualisering efter en stunds vila.
Vårt energifält förtätas, vilket förlänger läkningsprocessen till att fortsätta efter sessionen. Det innebär att du rekommenderas att inte ha något inplanerat de närmsta timmarna efter behandlingen och att du tar med dig en vattenflaska och helst vistas i naturen under den närmsta tiden. Naturen kommer att fortsätta processen.

Kostnad: 2000:-
Tid: ca1,5h

Boka Klientberättelser


Mediationsworkshops

Sessionen startar med guidad meditation som speglar innehåll i böckerna LIV och Drömtillstånd.

Skålarnas frekvenser balanserar våra chakran, och ger oss kontakt med vår kraft och kärlek djupt inne i oss själva. Kreativiteten, som är nyckeln för att kunna leva ett liv i retreat mitt i en kaotisk omgivning, är nästa steg. Livets naturliga flöde. En dörröppning för inre lycka.
Du kommer att få använda din röst som självläkning och kroppens förmåga att flöda sitt medvetande bortom den vår hjärna ofta har tillgång till. Akvarellfärgens kvalitet att synligt röra sig i vatten likt naturens växtkraft leder vårt skapande bortom kritikerns låsningar.
Dagen blir vår gemensamma skapelse, där allas ökade frekvenser ger varandra flöde att skapa våra unika liv, med en världsbild som ser bortom gamla begränsande föreställningar.

Du kan beställa alla våra erbjudanden hos dig och då kommer vi fram till pris, upplägg och tid.
Eller fråga efter datum som du vill att de ordnas och du blir den som skapar att den blir av på IdéLagret på Öland.

Pris för halvdag i öppen inbjudan: 900:-/person och för heldag 1500:-/person.

Kontakta för bokning Klientberättelser


Guidad meditation

Under spelning på sjungande kristallskålar, tibetanska skålar, Gongs och trumma förs deltagarna in i sitt djupare vetande och läkning. (Även med bildspel där den formen passar).
Den guidade meditationen speglar innehåll i böckerna LIV och Drömtillstånd och följs upp med samtal när det efterfrågas.

Kontakta för bokning Klientberättelser


Coaching

Inayas (tidigare Cesilias) liv som coach började som tenniscoach under 30 år och följdes upp med “Idottscoaching” och “Coaching across cultures” på Linnéuniversitetet. ICF utbildning till coachande handledare (Ledarcoach), Heart Math coach, Transformational Presence coach, och mBIT coach. Hennes praktik är lång inom företagande och coaching av ledare och deras organisationer, och hennes specialitet har varit strategi, innovation, kreativitet och att leda den coachade att se med nya ögon. Under 15 års tid var hon aktiv i styrelsearbete och organisationsutveckling och skapade utbildningskoncept.
Kunderna var universitet, organisationer och små och medelstora företag. Hon var också delägare och operativt drivande av ett assylboende under fyra års tid. Numera är uppdragen mer eller mindre helt riktade till att leda klienter in till en större världsbild än den som har begränsat dens livs val. Till en  världsbild som utvecklas under coachingen, av den egna upplevelsen, bortom gamla tankemönster. Coachingen väver samman hjärnans, hjärtats och kroppens intelligenser och vissa delar görs genom meditation. Coachingen gör den föränderliga omvärlden mer hanterlig och uppgraderar idén om sig själv och sin förmåga.

Kostnad: 1 500:-
Tid: ca 1h

Boka Klientberättelser


Retreats

Se under event.

Kontakta för bokning Klientberättelser

Beställ online

Här kan du beställa böckerna direkt från oss och frakten är 65 :- oavsett antal böcker. Betalning sker i förskott via SWISH och information om hur betalningen genomförs kommer i orderbekräftelsen.

  LIV - Allting avgörs innan det börjar
  200:-
  Drömtillstånd - Där du skapar ditt liv
  150:-