LIV… Allting avgörs innan det börjar…

Boken ”LIV – Allting avgörs innan det börjar” ger förståelse för vår nutid och dess stora förändring.

I sin vackra form leder den in läsarens alla intelligenser till att samverka och uppleva en större bild av verkligheten än den vi har lärt genom våra kulturer.

Den förenar vetenskap, urtida visdom, helig geometri, fysik, biologi och konstarterna till ett gemensamt medvetande. En enhet som tidigare har setts i sina fragment genom olika discipliner

… Samma sammansmältning av våra intelligenser sker i läsningen som mellan de olika disciplinerna, vilket är en nödvändighet för att kunna uppfatta skeenden bortom världens dramer.

En intelligent och magisk värld  visar sig, som självväxande har tagit över den kalkylerade världen byggd på dualistiskt tänkande av gott och ont… förlorare och vinnare.

Den nya världen visar sig bygga på fusion, accelererad av modern teknik och kulturers uppblandning.